پرش به محتوای اصلی

آخرین اخبار

Loading
Loading
Loading

تعریف مفاسد اقتصادی از منظر اسلام 

اگر بپذیریم که هدف اسلام رسیدن به سعادت ابدی است و زندگی دنیا مقدمه ای برای رسیدن به کمال انسان است ، اقتصاد پاک یکی از شروط اصلی تحقق جامعه آرمانی اسلامی و مقدمه رسیدن جامعه بشری به کمال است. شیوع مفاسد اقتصادی می تواند این هدف و رسیدن به سعادت بشری را به طور کلی تحت الشعاع قرار دهد.
مفاسد اقتصادی از نظر اسلام عبارت است از انحراف از احکام، اصول وضوابط شرعی (شامل کسب روزی حلال ، عمران وآبادی زمین ، توزیع و تخصیص عادلانه منابع و امکانات ، پرداخت مالیات های واجب و مستحب ، رعایت قواعد فقهی در بازار کالاها و خدمات همچون ممنوعیت ربا و رشوه ، کم فروشی و غش در معامله و مانندآن ). بنابراین از نظر شرع مقدس اسلام هر آنچه با مصالح واقعی جامعه اسلامی در همه بخش های اقتصادی اعم از تولید ، توزیع و مصرف همخوانی ندارد، از مصادیق مفاسد اقتصادی شمرده می شود و باید برای حذف آن تلاش کرد.
با این تعریف عام ، ربا ، رشوه ، رانت خواری ،کم فروشی ، غش در معاملات ، اکل مال به باطل ، عدم پرداخت حقوق واجب ،تکاثر ثروت ، انحصار وراثت در دست عده ای معدود، انحصارات مصنوعی ، سوء استفاده از اضطرار فروشنده یا خریدار، سوگند نادرست ، خیانت در بیت المال، استفاده شخصی از اموال بیت المال ، تقلب ، کلاهبرداری ، اختلاس ، اخاذی ، زدوبند به نفع اشخاص ، گروهها یا احزاب ، عدم تأدیه حقوق مالی زندگی نیازمندان که شامل پرداخت های مستحب نیز می شود و ....  از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی برشمرده می شوند که در آیات و روایات متعددی بدان ها اشاره شده است.

 قوانین و آیین نامه های مرتبط
 1 دستورالعمل اجرایی مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری  

2

 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 

3

 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی

 4  منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری ( آذرماه 1395)

 5

دستورالعمل 9ماده ای پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

6

  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

 7 

  قانون مبارزه با پولشوئی

8

  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

9

  مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

10

  فرمان مورخ 10/2/80 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی

11

  آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 73377/ت30374 هـ مورخ 22/12/1383

12

   بند 5 ، 6 و 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

13

  قانون مجازات تبانی در انجام معاملات دولتی

14

  قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

15

  قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی