باید بدانیم که:

آخرین اخبار

 • تشکیل چهل و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • اطلاع رسانی بند هـ ماده29 قانون مدیریت خدمات کشوری

 • اطلاع رسانی مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور

 • تشکیل چهل و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهلمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

Loading
Loading
 • تشکیل چهل و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • اطلاع رسانی بند هـ ماده29 قانون مدیریت خدمات کشوری

 • اطلاع رسانی مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور

 • تشکیل چهل و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهلمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

Loading
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه معاونین وزیر،‌ رؤسای مراکز، مدیران ادارات کل ستادی و استانی و سازمانها و شرکتهای تابعه اطلاع رسانی گردید.
[ تعداد بازدید : ۶۳۸ ]
بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 94/12/16 با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات تشکیل گردید.
[ تعداد بازدید : ۵۴۷ ]
بیست و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 94/12/2 با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات تشکیل گردید.
[ تعداد بازدید : ۶۰۱ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »

تعریف مفاسد اقتصادی از منظر اسلام 

اگر بپذیریم که هدف اسلام رسیدن به سعادت ابدی است و زندگی دنیا مقدمه ای برای رسیدن به کمال انسان است ، اقتصاد پاک یکی از شروط اصلی تحقق جامعه آرمانی اسلامی و مقدمه رسیدن جامعه بشری به کمال است. شیوع مفاسد اقتصادی می تواند این هدف و رسیدن به سعادت بشری را به طور کلی تحت الشعاع قرار دهد.
مفاسد اقتصادی از نظر اسلام عبارت است از انحراف از احکام، اصول وضوابط شرعی (شامل کسب روزی حلال ، عمران وآبادی زمین ، توزیع و تخصیص عادلانه منابع و امکانات ، پرداخت مالیات های واجب و مستحب ، رعایت قواعد فقهی در بازار کالاها و خدمات همچون ممنوعیت ربا و رشوه ، کم فروشی و غش در معامله و مانندآن ). بنابراین از نظر شرع مقدس اسلام هر آنچه با مصالح واقعی جامعه اسلامی در همه بخش های اقتصادی اعم از تولید ، توزیع و مصرف همخوانی ندارد، از مصادیق مفاسد اقتصادی شمرده می شود و باید برای حذف آن تلاش کرد.
با این تعریف عام ، ربا ، رشوه ، رانت خواری ،کم فروشی ، غش در معاملات ، اکل مال به باطل ، عدم پرداخت حقوق واجب ،تکاثر ثروت ، انحصار وراثت در دست عده ای معدود، انحصارات مصنوعی ، سوء استفاده از اضطرار فروشنده یا خریدار، سوگند نادرست ، خیانت در بیت المال، استفاده شخصی از اموال بیت المال ، تقلب ، کلاهبرداری ، اختلاس ، اخاذی ، زدوبند به نفع اشخاص ، گروهها یا احزاب ، عدم تأدیه حقوق مالی زندگی نیازمندان که شامل پرداخت های مستحب نیز می شود و ....  از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی برشمرده می شوند که در آیات و روایات متعددی بدان ها اشاره شده است.