۹ نفر
۱۲,۴۹۳,۴۸۹ نفر
۸,۳۱۹ نفر
۱۰,۹۷۹ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۲ ۲۵۸   کاربر ۳۰۰   صفحه
۰۵/۲۱ ۲۸۴   کاربر ۳۴۷   صفحه
۰۵/۲۰ ۲۶۵   کاربر ۳۱۲   صفحه
۰۵/۱۹ ۲۵۶   کاربر ۲۸۷   صفحه
۰۵/۱۸ ۱۱۴   کاربر ۱۳۳   صفحه
۰۵/۱۷ ۹۷   کاربر ۱۰۹   صفحه
۰۵/۱۶ ۲۱۰   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۵/۱۵ ۳۳۳   کاربر ۳۵۸   صفحه
۰۵/۱۴ ۳۷۲   کاربر ۴۲۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۲۸۵   کاربر ۳۰۸   صفحه
۰۵/۱۲ ۳۰۲   کاربر ۳۵۴   صفحه
۰۵/۱۱ ۲۷۸   کاربر ۳۲۰   صفحه
۰۵/۱۰ ۱۳۱   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۵/۰۹ ۲۰۲   کاربر ۲۲۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۲۵۴   کاربر ۲۹۴   صفحه
۰۵/۰۷ ۳۱۹   کاربر ۳۶۴   صفحه
۰۵/۰۶ ۲۹۹   کاربر ۳۲۲   صفحه
۰۵/۰۵ ۳۴۴   کاربر ۳۹۴   صفحه
۰۵/۰۴ ۳۰۳   کاربر ۳۳۱   صفحه
۰۵/۰۳ ۱۳۹   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۵/۰۲ ۲۲۰   کاربر ۲۴۶   صفحه
۰۵/۰۱ ۲۷۳   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۴/۳۱ ۳۰۵   کاربر ۳۴۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۲۹۶   کاربر ۳۴۵   صفحه
۰۴/۲۹ ۲۷۷   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۴/۲۸ ۳۲۰   کاربر ۳۹۲   صفحه
۰۴/۲۷ ۲۱۶   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۴/۲۶ ۱۹۹   کاربر ۲۳۳   صفحه
۰۴/۲۵ ۲۱۵   کاربر ۲۴۴   صفحه
۰۴/۲۴ ۲۵۹   کاربر ۳۰۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴,۳۰۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳,۵۲۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۳۷۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۷۵۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۳۳۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۶۹۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۹۵۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۱۳۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۸,۴۶۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰,۳۵۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱,۳۶۵ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۱,۹۴۴ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰,۴۱۵ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹,۸۱۷ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۸۵۳ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷,۴۲۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۷۹۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۱۹۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵,۹۶۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵,۸۹۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۶۲۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵,۸۲۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۹۶۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵,۶۸۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۰,۷۳۴,۸۸۶ ۸۶ %
IRN
IRN
۱,۱۱۰,۸۴۴ ۹ %
USA
USA
۱۷۶,۱۷۰ ۱ %
GBR
GBR
۷۷,۳۲۶ ۱ %
ROM
ROM
۶۵,۷۸۹ ۱ %
DEU
DEU
۶۱,۷۳۳ ۰ %
RUS
RUS
۳۱,۵۹۱ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۳۰ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۷۳ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۴۶ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۷ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۸ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۵۰ ۰ %
CAN
CAN
۸,۹۲۱ ۰ %
NLD
NLD
۷,۸۳۰ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۴ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۱۹ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۲,۹۳۶ ۶۶ %
Firefox
Firefox
۱۷,۹۲۸ ۱۶ %
Safari
Safari
۱۴,۸۵۷ ۱۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۲۴۴ ۱ %
Other
Other
۱,۲۲۱ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱,۱۱۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۳۸ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۷۰ ۰ %
Edge
Edge
۲۵۴ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۰۸ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۶۵ ۰ %
Opera
Opera
۹۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۶,۶۳۴ ۴۲ %
Windows 7 ۲۷,۱۸۵ ۲۵ %
iOS ۱۴,۶۶۰ ۱۳ %
Windows 10 ۱۳,۵۹۰ ۱۲ %
Windows 8 ۲,۶۵۶ ۲ %
XP ۲,۴۱۶ ۲ %
Android ۲,۰۲۲ ۲ %
Other ۱,۴۵۲ ۱ %
Vista ۸۸ ۰ %
Windows 2003 ۲۷ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری ۱۰۰
ماده 8 قانون تخلفات اداری ۹۷
قانون منع مداخله کارکنان دولت ۹۱
قانون تشدید ۶۹
قانون منع مداخله ۵۶
تخلفات اداری ۳۹
صیانت ۳۴
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۳۱
ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۸
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ۲۸
قانون تشدید مجازات ۲۲
{q ۲۰
ماده ۸ تخلفات اداری ۱۹
ماده ۸ قانون تخلفات اداری ۱۸
ماده 8 تخلفات اداری ۱۸
قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ۱۸
قانون تشدید مجازات مرتکبین ۱۷
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ۱۷
تخلفات اداری کارمندان دولت ۱۵
قانون منع مداخله در معاملات دولتی ۱۵
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۴
منع مداخله کارکنان دولت ۱۴
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳
قانون ارتشا ۱۲
ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۱
قانون پولشویی ۱۱
قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی ۱۱
قانون مبارزه با پولشویی ۱۰
قانون منع مداخله کارکنان ۱۰
ماده یک قانون تشدید ۱۰
ماده 91 و 92 قانون خدمات کشوری ۹
مجازات ارتشا ۹
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ۹
حکم تخلف بند6ماده 8 چیست ۹
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری جدید ۹
ماده واحده ارتشا اختلس کلاهبردای ۹
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ۹
مجازات سوءاستفاده از مقام وموقعییت اداری ۹
مجازات تبانی در معاملات دولتی ۸
تخلفات اداری کارکنان دولت ۸
قانون تخلفات اداری ۸
منع کارکنان دولت از قرارداد پژوهشی ۸
ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ۸
ماده 91 قانون خدمات کشوری ۸
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ۸
ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ۸
a.dira@ict ۸
قانون تشدید مجازات اختلاس ۸
1234 ۸
منع مداخله ۷