۲۵ نفر
۲,۳۸۲ نفر
۳ نفر
۱۶ نفر
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
۱۵۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۸ ۱,۹۲۴   کاربر ۲,۳۸۸   صفحه
۰۷/۲۷ ۷,۶۲۷   کاربر ۱۰,۶۸۱   صفحه
۰۷/۲۶ ۸,۴۳۰   کاربر ۱۲,۱۹۷   صفحه
۰۷/۲۵ ۹,۳۱۱   کاربر ۱۳,۵۳۹   صفحه
۰۷/۲۴ ۸,۷۷۲   کاربر ۱۳,۰۷۲   صفحه
۰۷/۲۳ ۸,۷۲۸   کاربر ۱۳,۸۴۱   صفحه
۰۷/۲۲ ۹,۷۰۲   کاربر ۱۴,۶۲۶   صفحه
۰۷/۲۱ ۷,۴۴۳   کاربر ۸,۹۷۸   صفحه
۰۷/۲۰ ۷,۶۶۳   کاربر ۹,۷۲۲   صفحه
۰۷/۱۹ ۸,۲۶۲   کاربر ۱۱,۲۴۲   صفحه
۰۷/۱۸ ۸,۴۵۷   کاربر ۱۱,۷۸۷   صفحه
۰۷/۱۷ ۸,۶۹۸   کاربر ۱۲,۲۲۶   صفحه
۰۷/۱۶ ۸,۲۴۶   کاربر ۱۱,۳۳۶   صفحه
۰۷/۱۵ ۸,۷۵۱   کاربر ۱۲,۷۱۷   صفحه
۰۷/۱۴ ۶,۸۶۳   کاربر ۹,۲۲۸   صفحه
۰۷/۱۳ ۷,۳۱۳   کاربر ۹,۷۹۲   صفحه
۰۷/۱۲ ۶,۹۱۴   کاربر ۱۰,۵۸۴   صفحه
۰۷/۱۱ ۶,۴۱۵   کاربر ۹,۸۲۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۸,۴۲۷   کاربر ۱۱,۲۲۵   صفحه
۰۷/۰۹ ۶,۷۲۱   کاربر ۷,۶۱۱   صفحه
۰۷/۰۸ ۶,۹۰۳   کاربر ۷,۷۷۹   صفحه
۰۷/۰۷ ۷,۵۲۱   کاربر ۸,۶۴۵   صفحه
۰۷/۰۶ ۷,۲۷۹   کاربر ۸,۶۴۴   صفحه
۰۷/۰۵ ۷,۵۳۷   کاربر ۱۱,۱۸۳   صفحه
۰۷/۰۴ ۷,۴۰۵   کاربر ۱۱,۷۹۵   صفحه
۰۷/۰۳ ۷,۷۷۷   کاربر ۱۲,۱۴۷   صفحه
۰۷/۰۲ ۷,۸۹۲   کاربر ۱۲,۴۶۴   صفحه
۰۷/۰۱ ۸,۲۴۰   کاربر ۱۲,۳۰۸   صفحه
۰۶/۳۱ ۷,۱۱۱   کاربر ۹,۳۱۵   صفحه
۰۶/۳۰ ۶,۸۳۳   کاربر ۸,۷۰۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۳ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۵۸ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۴۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۹۶ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵۸ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۴۱ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۹۲ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۸۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۵۳ ۹ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۶۹ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۵۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۸ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۰۵ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹۴ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۱۷ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۵۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۱۷ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۲,۱۳۶ ۹۶ %
FRA
FRA
۵۲ ۲ %
USA
USA
۱۶ ۱ %
IRN
IRN
۶ ۰ %
AFG
AFG
۱ ۰ %
NLD
NLD
۱ ۰ %
CAN
CAN
۱ ۰ %
SEN
SEN
۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۰۹۶ ۵۰ %
Firefox
Firefox
۴۷۰ ۲۱ %
Other
Other
۳۳۹ ۱۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۱۲ ۵ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۴ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۳۴ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹ ۱ %
Safari
Safari
۱۴ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۳ ۱ %
Opera
Opera
۸ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱,۰۵۴ ۴۸ %
Other ۴۰۳ ۱۸ %
Linux ۲۵۳ ۱۲ %
Windows 10 ۲۵۳ ۱۲ %
XP ۱۰۸ ۵ %
Windows 8 ۶۸ ۳ %
Android ۱۸ ۱ %
iOS ۱۴ ۱ %
Windows 2003 ۱۰ ۰ %
Vista ۸ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
صیانت ۲۸
ماده 8 قانون تخلفات اداری ۱۴
موارد تخلفات اداری ۵
داعش ۳
;کمیته صیانت از حقوق مردم ۲
ماده 8قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۲
مجازات تبانی در معاملات دولتی ۲
قانون تخلفات اداری کارمندان بند 6 ماده 8 ۲
ماده 25 قاونو خدمات کشوری ۱
ماده های مدیریت ۱
ماده 91و92قانون مدیریت خدمات کشوری ۱
قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ۱
قانون 91 مدیدیت خدمات کشوری ۱
ماده 91و92قانون خدمات کشوری ۱
تخلفات اداری ۱
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱
قوانین و مقررات تخلفات اداری ۱
قانون تخلفات کارکنان دولت ۱
تاریخچه مبارزه‌با فساد در کره جنوبی ۱
بند14 ماده8 تخلفات اداری ۱
قانون ۶ تخلفات اداری ۱
گزارش خلاف واقع دراموراداری جه حکمی دارد ۱
آرم پست ۱
بند 6 ۱
تخلفات اداری بند ۲۸ ماده ۸ ۱
ماده ۸ تخلفات اداری" ۱
گزارش کمیته سلامت اداری ۱
/photos/archiv ۱
ارم پست ۱
سازمان فناوری اطلاعات منع کارکنان دولت ۱
ستاد صیانت ۱
منشور اخلاقی ۱
بازرسین طرح تکریم شرکتها ۱
جلسه صیانت از حقوق مردم ۱
مصوبات کمیته ی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ۱