اخبار

تشکیل سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

تشکیل سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم
سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 96/10/17 با حضور اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید.

بررسی نحوه «پاسخگوئی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه اداری در ستاد وزارت» در دستور کار جلسه قرار داشت که اقدامات انجام شده در رابطه با افزایش پاسخگوئی به شکایات، درخواست ها و مطالبات مردم در مجموعه توسط رئیس محترم گروه پاسخگوئی به شکایات مرکز بازرسی و اقدامات صورت گرفته پیرامون شفاف سازی، مستندسازی کاهش هزینه اداری در دستگاه نیز توسط ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی و عضو کمیته سلامت اداری به نمایندگی از حوزه معاونت توسعه، هماهنگی و امورپشتیبانی وزارت تشریح گردید و مقرر شد با بررسی دقیق، مشکلات و چالشهای اساسی پیرامون دستور جلسه توسط مبادی ذیربط به طور کامل شناسائی و جهت اقدامات بعدی در اختیار دبیرخانه کمیته قرار گیرد.

۲۳ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۲۱
تعداد بازدید : ۴۰۲

اظهارنظر


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید