اخبار

تشکیل بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

تشکیل بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 94/12/16 با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات تشکیل گردید.

انجام بررسی و مطالعات لازم پیرامون فرهنگ سازمانی(باتوجه به اهمیت و تاثیر گذاری جدی این مقوله بر عملکرد مجموعه)، بررسی شیوه نامه بازرسی در حوزه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع بمنظور تبیین وظایف بازرسان مربوطه و استفاده از چک لیست واحد واستاندارد و بهبود  اقدامات کیفی در این رابطه، بررسی دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان درخصوص طرح تکریم مردم باتوجه به تکلیف محوله از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز جمله موارد مطروحه در جلسه بود.

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۵۱
تعداد بازدید : ۲۲۰

اظهارنظر


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید