پرش به محتوای اصلی

ناظر ارشد دستگاه

 

ردیف نام و نام خانوادگی   سمت
1 حمیدرضا رضوانی پور رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

 

 

اعضاءکمیته سلامت اداری و مبارزه با فساد

 ردیف نام و نام خانوادگی  جایگاه سازمانی  سمت در کارگروه 
 1  حمیدرضا رضوانی پور رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات  رئیس کارگروه
 2  سید تحسین عادلی  مدیرکل دفتر وزارتی  عضو کارگروه
 3  محمدرضا فنایی رئیس مرکز حراست   عضو کارگروه
 4  سمیرا انصاری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات   عضو کارگروه
 5 رضا فاضل  مدیر کل دفتر حقوقی   عضو کارگروه 
 6  محمود زالی تروجنی ذیحساب و مدیر کل امور مالی   عضو کارگروه
 7 مرتضی سلیمانزاده نماینده وزیرو مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری  عضو کارگروه 
 8
 علیرضا رحمتیان معاون مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات
 دبیر کارگروه