پرش به محتوای اصلی

 

ناظر ارشد دستگاه

 

ردیف نام و نام خانوادگی   سمت
1 علی بحرینی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

 

 

اعضاءکمیته سلامت اداری و مبارزه با فساد

 ردیف نام و نام خانوادگی  جایگاه سازمانی  سمت در کارگروه 
 1  علی بحرینی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات  رئیس کارگروه
 2  داریوش رمضانی  رییس گروه بازرسی و پیگیری ویژه  دبیر کارگروه
 3  مصطفی اشرف  مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی  عضو کارگروه
 4 یوسف امیری رئیس مرکز حراست   عضو کارگروه
 5
 سمیرا انصاری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات   عضو کارگروه
 6 رضا فاضل  مدیر کل دفتر حقوقی   عضو کارگروه
 7  محمود زالی تروجنی ذیحساب و مدیر کل امور مالی   عضو کارگروه
 8 مرتضی سلیمانزاده نماینده وزیرو مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری  عضو کارگروه