باید بدانیم که:

آخرین اخبار

 • تشکیل چهل و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهلمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • اطلاع رسانی ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 • تشکیل سی و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی امین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

Loading
Loading
 • تشکیل چهل و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهل و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل چهلمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم

 • تشکیل سی و سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی و دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • اطلاع رسانی ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 • تشکیل سی و یکمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 • تشکیل سی امین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

Loading
بیست و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری در تاریخ94/11/14 با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل شد.
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
بیست و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری در تاریخ 94/11/4 با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل گردید.
[ تعداد بازدید : ۲۶۹ ]
بیست و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور کلیه اعضاء در محل مرکز بازرسی تشکیل شد.
[ تعداد بازدید : ۲۸۰ ]
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۳ ۳ بعدی »

تعریف مفاسد اقتصادی از منظر اسلام 

اگر بپذیریم که هدف اسلام رسیدن به سعادت ابدی است و زندگی دنیا مقدمه ای برای رسیدن به کمال انسان است ، اقتصاد پاک یکی از شروط اصلی تحقق جامعه آرمانی اسلامی و مقدمه رسیدن جامعه بشری به کمال است. شیوع مفاسد اقتصادی می تواند این هدف و رسیدن به سعادت بشری را به طور کلی تحت الشعاع قرار دهد.
مفاسد اقتصادی از نظر اسلام عبارت است از انحراف از احکام، اصول وضوابط شرعی (شامل کسب روزی حلال ، عمران وآبادی زمین ، توزیع و تخصیص عادلانه منابع و امکانات ، پرداخت مالیات های واجب و مستحب ، رعایت قواعد فقهی در بازار کالاها و خدمات همچون ممنوعیت ربا و رشوه ، کم فروشی و غش در معامله و مانندآن ). بنابراین از نظر شرع مقدس اسلام هر آنچه با مصالح واقعی جامعه اسلامی در همه بخش های اقتصادی اعم از تولید ، توزیع و مصرف همخوانی ندارد، از مصادیق مفاسد اقتصادی شمرده می شود و باید برای حذف آن تلاش کرد.
با این تعریف عام ، ربا ، رشوه ، رانت خواری ،کم فروشی ، غش در معاملات ، اکل مال به باطل ، عدم پرداخت حقوق واجب ،تکاثر ثروت ، انحصار وراثت در دست عده ای معدود، انحصارات مصنوعی ، سوء استفاده از اضطرار فروشنده یا خریدار، سوگند نادرست ، خیانت در بیت المال، استفاده شخصی از اموال بیت المال ، تقلب ، کلاهبرداری ، اختلاس ، اخاذی ، زدوبند به نفع اشخاص ، گروهها یا احزاب ، عدم تأدیه حقوق مالی زندگی نیازمندان که شامل پرداخت های مستحب نیز می شود و ....  از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی برشمرده می شوند که در آیات و روایات متعددی بدان ها اشاره شده است.